تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - اصل یکصدو پنجاه هفتم
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل یکصدو پنجاه هفتم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:33 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

به‏ منظور انجام‏ مسیولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در كلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ نماید كه‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏.

اصل‏ سابق‏: به‏ منظور انجام‏ مس‏ئولیتهای‏ قوه‏ قضاییه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشكیل‏ می‏ گردد كه‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زیر می‏ باشد : 1 - ایجاد تشكیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -