تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - ی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

ی

پنجشنبه 12 اسفند 1389 10:42 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: ضرب المثل ،
 • «یابو برش داشته.»
 • «یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست.»
 • «یابوی پیش‌آهنگ آخرش توبره‌کش می‌شه.»
 • «یا خدا یا خرما.»
 • «یار بد، بدتر بود از مار بد.»
 • «یارب مبادا که گدا معتبر شود» (…گر معتبر شود ز خدا بی‌خبر شود)
 • «یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.»
 • «یار قدیم، اسب زین‌کرده‌است.»
 • «یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک.»
 • «یا زنگی زنگ باش یا رومی روم.»
 • «یا علی غرقش کن منهم روش.»
 • «یا کوچه‌گردی یا خانه‌داری.»
 • «یا مرگ یا اشتها.»
 • «یا مکن با پیل‌بانان دوستی// یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل» سعدی
 • «یکی رو تو ده راه نمی‌دادند سراغ کدخدا رو می‌گرفت.»
 • «یک ارزن از دستش نمی‌ریزه.»
 • «یک مرده به نام به که صد زنده به ننگ.»
 • «یک انار و صد بیمار.»
 • «یک بار جستی ملخی، دو بار جستی ملخی، آخر به دستی ملخی.»
 • «یک بز گر گله را گر می‌کند.»
 • «یک داغ‌دل بس است برای قبیله‌ای.»
 • «یکدم نشد که بی سر خر زندگی کنیم.»
 • «یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب.»
 • «یک ذره شاخ بهتر از هزار ذرع دمه.»
 • «یک من ماست چقدر کره میده/ کره داره.»
 • «یکی به نعل و یکی به میخ.»
 • «یکی کمه، دو تا غمه، سه تا خاطر جمه.»
 • «یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد.»
 • «یکی می‌بره یکی می‌دوزد.»
 • «یکی می گفت مادرم را می فروشم! پرسیدند مادر را چگونه فروشی؟ گفت نرخی نهم که کس نخرد.»
 • «یکی می‌مرد ز درد بینوایی؛ یکی میگفت: خانوم زردک می‌خواهی؟»
 • «یکی نون نداشت بخوره پیاز می‌خورد که اشتهاش واشه.»
 • «یکی‌یه‌دونه یا خل می‌شه یا دیوونه.»
 • «یه‌بام و دوهوا.»
 • «یه‌پا چارق، یه پا گیوه.»
 • «یه‌پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست.»
 • «یه‌پول جیگرک سفره‌قلمکار نمی‌خواد.»
 • «یه‌تب یه پهلوانو می‌خوابونه.»
 • «یه‌تخته‌اش کمه.» (خل و کم‌عقل است)
 • «یه‌جا میل و مناره را نمی‌بینه یه جا ذره رو در هوا می‌شماره.»
 • «یه‌چیز بگو بگنجه.»
 • «یه‌حموم خرابه چهل‌تا جومه‌دار نمی‌خواد.»
 • «یه‌خونه داریم پنبه‌ریسه، میون هفتاد ورثه.»
 • «یه‌دست به پیش و یه‌دست به پس.»
 • «یه‌دست صدا نداره.»
 • «یه‌دستم سپر بود، یه‌دستم شمشیر، با دندونام که نمی‌تونم بجنگم.»
 • «یه‌دیوانه سنگی به چاه می‌ندازه که صدتا عاقل نمی‌تونن بیرون بیارن.»
 • «یه‌روده راست توی شیکمش نیست.»
 • «یه‌روزه مهمونیم و صدساله دعاگو.»
 • «یه‌روز حلاجی می‌کنه سه‌روز پنبه از ریش ورمی‌چینه.»
 • «یه‌سال بخور نون و تره صدسال بخور نون و کره.»
 • «یه‌سال روزه بگیر آخرش با فضله سگ افطار کن.»
 • «یه‌سوزن بخودت بزن و یه‌جوالدوز به مردم.»
 • «یه‌سیب و که به هوا بندازی تا بیاد پایین هزارتا چرخ می‌خوره.»
 • «یه‌شکم سیر بهتر از صدشکم نیم‌سیر.»
 • «یه‌عمر گدایی کرده هنوز شب جمعه رو نمی‌دونه.»
 • «یه‌کاسه‌چی صدتا سرناچی.»
 • «یه‌کفش آهنی می‌خواد و یه‌عصای فولادی.»
 • «یه‌کلاغ و چهل‌کلاغ.»
 • «یه‌گوشش دره یه‌گوشش دروازه.»
 • «یه‌لاش کردیم نرسید دولاش می‌کنیم که برسد.»
 • «یه‌لقمه نون بربری من بخورم یا اکبری.»
 • «یه‌مرید خر بهتر از یه‌ده شیش‌دانگ.»
 • «یه‌مو از خرس کندن غنیمته.»
 • «یه‌مویز و چل‌قلندر.»
 • «یه‌نه بگو، نه‌ماه رو دل نکش.»
 • «یه‌وقت از سوراخ سوزن تو می‌ره یه‌وقت از در دروازه تو نمی‌ره.»
 • یه دکمه آورده میگه یه دست کت و شلوار از روش بدوزدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -