تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - آزمون آنلاین تشریحی فصل سوم هندسه دو
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت