تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - دریافت کتاب درسی ریاضی سال سوم ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت