تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - حساب دیفرانسیل رشته ریاضی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت