تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب مقالات ریاضی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

مقاله 22

دوشنبه 6 مرداد 1393 10:14 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، مقالات ریاضی ، ریاضیات دانشگاهی ،

Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 8, 2014, no. 20, 951 - 955

On Syndetically Hypercyclic -Tuples
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 6 مرداد 1393 10:14 قبل از ظهر

مقاله 21

دوشنبه 6 مرداد 1393 10:09 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، ریاضیات دانشگاهی ، مقالات ریاضی ،

International Journal of Mathematics Trends and Technology – Volume 8 Number 2 – April 2014

n Hilbert-Schmidt Tuples of Commutative Bounded Linear Operators on Separable Banach Spaces
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 6 مرداد 1393 10:14 قبل از ظهر

مقاله شماره 20

یکشنبه 5 مرداد 1393 01:30 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، مقالات ریاضی ، ریاضیات دانشگاهی ،

Pure Mathematical Sciences, Vol. 3, 2014, no. 1, 17 – 21

On Hypercyclicity -Tuples of Commutative Bounded Linear Operators
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

مقاله شماره 19

یکشنبه 5 مرداد 1393 01:28 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، مقالات ریاضی ، ریاضیات دانشگاهی ،

Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 7, 2013, no. 16, 763 - 766

Semi-Periodic -Tuples
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 27 1 2 3 4 5 6 7 ...