ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

مقاله شماره 18

چهارشنبه 1 مرداد 1393 05:23 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، ریاضیات دانشگاهی ، مقالات ریاضی ،

International Mathematical Forum, Vol. 8, 2013, no. 9, 401 - 405

On Density and Hypercyclicity
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 مرداد 1393 05:25 بعد از ظهر

مقاله شماره 17

چهارشنبه 1 مرداد 1393 05:22 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، ریاضیات دانشگاهی ، مقالات ریاضی ،

Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 7, 2012, no. 41, 1993 - 1998

-Tuples of Operators and Hereditarily
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 مرداد 1393 05:29 بعد از ظهر

مقاله شماره 16

چهارشنبه 1 مرداد 1393 12:29 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، ریاضیات دانشگاهی ، مقالات ریاضی ،

 International Mathematical Forum, Vol. 7, 2012, no. 52, 2597 - 2602

On Syndetically Hypercyclic Tuples
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 مرداد 1393 05:28 بعد از ظهر

مقاله شماره 15

چهارشنبه 1 مرداد 1393 12:28 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، ریاضیات دانشگاهی ، مقالات ریاضی ،
Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 6, 2012, no. 13, 643 - 650دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 مرداد 1393 12:33 بعد از ظهرتعداد کل صفحات : 27 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...