تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب بارم بندی دروس
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

بارم بندی دروس حساب دیفرانسیل 1و2 پیشی دانشگاهی

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 09:48 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: بارم بندی دروس ،

بارم بندی درس حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)

جبرانی

نیمسالی

فصل

2

5/1

اول

5/5

4

دوم

5/8

5/6

سوم

4

3

چهارم :تا سر مشتق ضمنی (صفحه 116)

20

15

جمع

 

بارم بندی درس حساب دیفرانسیل و انتگرال (2)

جبرانی

نیمسالی

فصل

4

3

چهارم :از صفحه116تا پایان فصل

10

5/7

پنجم

6

5/4

ششم

20

15

جمع
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 11:43 بعد از ظهر

بارم بندی دروس جبر خطی پیش دانشگاهی

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 09:46 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: بارم بندی دروس ،

جبر خطی دوره پیش دانشگاهی

جبرانی

نیمسالی

فصل

4

75/2

اول

3

2

دوم

6

75/4

سوم

5/4

5/3

چهارم

5/2

2

پنجم

20

15

جمع
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 11:44 بعد از ظهر

بارم بندی دروس ریاضی گسسته پیش دانشگاهی

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 09:45 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: بارم بندی دروس ،

 بارم بندی درس ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی

جبرانی

نیمسالی

شماره قسمت

5/4

5/3

اول

6

5/4

دوم

4

3

سوم

5/5

4

چهارم

20

15

جمع
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 11:45 بعد از ظهر

بارم بندی دروس هندسه1

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 09:41 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: بارم بندی دروس ،

بارم بندی هندسه (1)

فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

 

 

 

اول

1-1

 

5/3

 

 

 

5/2

 

 

5/3

1-2

1-3

1-4

5/3

1-5

1-6

3

5/1

 

1-7

دوم

2-1

4

5/2

2

2-2

5/4

3

 

 

سوم

3-1

5/1

-

2

3-2

-

2

3-3

-

3

 

5/3

3-4

-

3-5

-

5/2

3-6

-

 

 

چهارم

4-1

-

2

5/1

4-2

-

4-3

-

3

5/1

4-4

-

4-5

-

5/2

5/1

4-6

-

جمع

 

20

20

20
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 11:45 بعد از ظهرتعداد کل صفحات : 3 1 2 3