ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

بارم بندی دروس جبر و احتمال سوم ریاضی

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 08:39 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: بارم بندی دروس ،

  بارم بندی جبر و احتمال    

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

10

5/5

دوم(تابخش2ـ8 در صفحه67)

10

5/5

دوم(ازبخش2ـ8 درصفحه67 تا آخرفصل)

ـ

سوم

-

2

چهارم

-

7

جمع

20

20
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 11:47 بعد از ظهر

بارم بندی دروس ریاضی 3 تجربی-قدیم

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 08:38 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: بارم بندی دروس ،

بارم بندی ریاضیات (3 ) علوم تجربی   

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

9

4

دوم (تا پایان صفحه68)

11

 

9

 دوم (از صفحه 69تا آخرفصل)

-

سوم

-

3

چهارم

-

4

جمع

20

20
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 11:48 بعد از ظهرتعداد کل صفحات : 3 1 2 3