تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب مساله
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

سوال

یکشنبه 22 آبان 1384 02:11 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: مساله ،

Question سوال اول: تمام توابع  f: (0, + \infty ) \to (0, + \infty ) را بیابید که در بازه  [1, + \infty ) صعودی باشند و برای تمام مقادیر حقیقی مثبت a,b,c در رابطه زیر صدق کنند.
f(ab)f(bc)f(ca) = f(a^2 b^2 c^2 ) + f(a^2 ) + f(b^2 ) + f(c^2 )

Question سوال دوم: دنباله  \{ x_n \} _{n \ge 1}  برای تمام مقادیر صحیح مثبت n به این شکل تعریف می شود:
 x_1  = 7,x_{n + 1}  = 2x_n ^2  - 1
ثابت کنید برای تمام مقادیر صحیح مثبت n ،عدد  x_n بر 2003 بخشپذیر نیست.

Question سوال سوم: یک نقطه صحیح از از فضای سه بعدی اقلیدسی نقطه ای است که هر سه مولفه مختصات آن اعداد صحیح باشند .
یک مجموعه S از نقاط صحیح یک مجموعه پوشیده نامیده می شود به شرط آن که برای تمام نقاط A,B داخل S، همه نقاط صحیح روی پاره خط [AB] هم درون مجموعه S باشند.
حداکثر ممکن اعضای یک مجموعه پوشیده را پیدا کنید به شرط آنکه این مجموعه شامل 2004 نقطه هم خط نباشد.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 27 آبان 1384 10:11 قبل از ظهر

روش های حل مساله

جمعه 14 مرداد 1384 12:08 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: مساله ،
 

روش های حل مساله

عمده ترین روشهای حل مساله عبارتند از:


۱- جستجو برای الگو
 - ۱۲تعمیم

 -۱۱ بررسی حالتهای حدی - ۱۰زوجیت - ۹بررسی نقیض - ۸کار عقب رونده -۷ تجزیه به حالت های ساده تر-۶ استفاده از تقارن -۵ انتخاب نمادهای مناسب - ۴تغییر مساله - ۳صورتبندی مساله معادل -۲ رسم شکل


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 19 مرداد 1384 03:08 قبل از ظهر

مساله جزیره

پنجشنبه 13 اسفند 1383 06:03 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: مساله ،

در یک جزیره قانونی به صورت زیر وضع شده است.
      (((هر کس دروغ بگوید هر چند اشتباهی باید اعدام شود )))

شخصی وارد جزیره شد از او سوال کردند برای چه کاری امده ای؟

 پاسخ داد: امده ام تا مرا اعدام کنید.

   تکلیف  چیست؟

                    ۱-باید اعدام شود چون دروغ گفته است.

                           ۲-چون حقیقت را گفته است نباید اعدام شود.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 16 مرداد 1384 12:08 بعد از ظهر

مساله کشتی

پنجشنبه 13 اسفند 1383 06:03 قبل از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: مساله ،

(((یک کشتی به سوی دریا در شرف حرکت است.

     بار آن پشم است و ظرفیت خالص آن۲۰۰تن می باشد.

     بندری که از آن می خواهد حرکت کند بوستن است .

     و مقصد آ ن لوهاورنی می باشد .

     باد از سمت شرق - شمال شرقی می وزد و ماه مه مباشد.)))

   (((سن کاپیتان کشتی چقدر است؟)))

گوستاو فلوبر
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 16 مرداد 1384 12:08 بعد از ظهرتعداد کل صفحات : 7 ... 4 5 6 7