تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب قانون اساسی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل یکصد و هفتاد و سوم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:33 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تاسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.


اصل سابق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و هفتاد و دوم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:32 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاكم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشكیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضاییه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و هفتاد و یکم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:29 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حكم‏ یا در تطبیق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ كسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و هفتادم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:27 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ كه‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ كنند و هر كس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا كند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 48 1 2 3 4 5 6 7 ...