تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب قانون اساسی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل یکصد و شصت و نهم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:24 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

هیچ‏ فعلی‏ یا ترك‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و شصت و هشتم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:21 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ كند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد وشصت وهفتم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:20 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

قاضی‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حكم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و شصت وششم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:18 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

احكام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 48 1 2 3 4 5 6 7 ...