تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب قانون اساسی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل یکصد و شصت و پنجم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:17 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

محاكمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی‏ نباشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و شصت و چهارم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:16 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ كرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ پس‏ از مشورت‏ با رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلی‏ كه‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ كند صورت‏ می‏ گیرد.


اصل سابق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و شصت و سوم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:15 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد وشصت و دوم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:14 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

رییس‏ دیوان‏ عالی‏ كشور و دادستان‏ كل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ كشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ كند.


اصل سابق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 48 1 2 3 4 5 6 7 ...