تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب قانون اساسی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل یکصد و شصت و یکم

پنجشنبه 30 دی 1389 09:12 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاكم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ كه‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ كند تشكیل‏ می‏ گردد.


اصل سابق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و شصتم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:41 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ كلیه‏ مسایل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ كسانی‏ كه‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‏ كند انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ كند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود كه‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.


اصل سابق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و پنجاه و نهم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:37 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شكایات‏، دادگستری‏ است‏. تشكیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصدوپنجاه هشتم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:35 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

وظایف‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - ایجاد تشكیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.


اصل سابق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 48 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...