تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب قانون اساسی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل یکصدو پنجاه هفتم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:33 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

به‏ منظور انجام‏ مسیولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در كلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‏ نماید كه‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏.


اصل سابق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصدوپنجاه ششم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:32 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

قوه‏ قضاییه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1 - رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند. 2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4 - كشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و پنجاه و پنجم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:31 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏ تواند به‏ كسانی‏ كه‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ كه‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و پنجاه و چهارم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:29 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستكبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ كند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 48 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...