تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مطالب قانون اساسی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل یکصد و پنجاه و سوم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:28 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شیون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و پنجاه و دوم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:26 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و پنجاه و یکم

پنجشنبه 30 دی 1389 07:23 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اصل یکصد و پنجاهم

پنجشنبه 30 دی 1389 03:12 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: قانون اساسی ،

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ كه‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشكیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاكید بر همكاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 48 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...